Magdalena Migda - psycholog kliniczny i psychoterapeuta

„Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które się otworzyły.” – Helen Keller

Magdalena Migda Psycholog Poznan

Misja - pomagać i uczyć

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą oraz wykładowcą akademickim. 

Od ponad 12 lat wspieram, pomagam w zmianie i towarzyszę pacjentom w ich trudnościach. Pracuję z młodzieżą, rodzinami oraz dorosłymi. Współpracuję z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – Ośrodkiem Psychoterapii dla dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych, a także z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Istotną wartością w mojej pracy jest spożytkowanie wewnętrznych zasobów w drodze do zmiany oraz bezpieczna relacja terapeutyczna.

Kilka faktów o mnie i mojej pracy

Swoją karierę realizuję z pasją, dzięki czemu mogę pomagać Wam jeszcze lepiej.

Edukacja

Pomaganie innym ludziom w trudnych sytuacjach jest moim sposobem na życie, a moje doświadczenie podparte jest właściwą edukacją:

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w instytucjach, ośrodkach pomocowych oraz w poradniach psychologicznych. Aktualnie pracuję w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii – Ośrodku dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Posiadam szeroką wiedzę kliniczną w zakresie pracy z osobami w kryzysie i po trudnych, traumatycznych doświadczeniach.

Magdalena Migda psycholog

Superwizja

Swoją pracę poddaję superwizji u superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dbając o dobro osób korzystających z mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w swojej pracy stosuję się do standardów etyki zawodowej wyznaczone przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oferta

Dowiedz się jak mogę pomóc Tobie i osobom Tobie bliskim.
Magdalena Migda konsultacja psychologiczna

Konsultacja

Konsultacja może być wstępem do psychoterapii lub podjęcia innej formy pomocy. Celem spotkania jest zidentyfikowanie obszarów problemowych oraz ustalenie form pomocy.

Magdalena Migda spotkania rodzinne

Warsztaty psychologiczne

Są grupowym doświadczeniem, które pozwala na rozwijanie swoich umiejętności życiowych i kompetencji psychologicznych, bywa także inspiracją do zapraszania zmian do swojego życia, odkrywania swoich potencjałów. Uczestnictwo w treningu lub warsztacie psychologicznym wynika z indywidualnej potrzeby, chęci rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń. Najczęściej ta forma poszerzania swoich umiejętności zawęża się do określonego tematu (asertywność, radzenie sobie ze stresem, kompetencje wychowawcze, rozwój osobisty) tak by uczestnicy mogli najpełniej zrealizować swoje cele.

Magdalena Migda psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Jest to szczególny rodzaj relacji, spotkania z terapeutą, które opiera się na rozmowie oraz budowaniu nowych, twórczych doświadczeń na drodze do zmiany. Psychoterapia indywidualna może przyjąć formę krótkoterminową, której celem jest praca nad konkretnym celem, podjęcie decyzji, wzmocnienie siebie w kryzysie. Innym rodzajem spotkań z terapeutą jest psychoterapia długoterminowa, która umożliwia wprowadzenie głębszych zmian siebie i swojego życia.

Magdalena Migda warsztaty psychologiczne

Spotkania rodzinne

Są to spotkania wszystkich członków rodziny z terapeutą, które umożliwiają wsparcie rodziny w kryzysie, trudnej sytuacji. Pomoc dziecku, prezentującym objaw (anoreksja, depresja, itp.) jest najbardziej skuteczna wtedy, gdy w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie systemu rodzinnego.

Magdalena Migda psychoterapia online

Psychoterapia on-line

Psychoterapia online to spotkania z terapeutą poprzez komunikator i odpowiadanie na potrzeby osób, dla których spotkanie w gabinecie w danym momencie nie jest możliwe. Spotkania z psychoterapeutą przez Internet pozwalają na otrzymanie wsparcia i pomocy w trudnych momentach lub na drodze do zmiany.

O psychoterapii

"Niech odzyskanie siebie stanie się dla Ciebie życiowym priotytetem." - Robin Norwood

Psychoterapia uznawana jest za metodę leczenia, która w ostatnich latach staje się obiektem zainteresowania zarówno badaczy, naukowców, jak i osób, które poszukują dla siebie pomocy. Pojawiają się liczne badania poruszające tematykę tego, czy psychoterapia jest skuteczna i co właściwie czyni ją skuteczną. Badania ukazują również, że zmiany pod wpływem psychoterapii mają swoje odniesienie w neurobiologii mózgu.

Kliknij na pasek poniżej aby rozwinąć dodatkowe informacje:

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wyjaśnia czym jest psychoterapia w następujący sposób: “Psychoterapia to świadome i zamierzone zastosowanie metod klinicznych i wpływu osobistego wywodzących się z uznanych zasad psychologicznych w celu pomocy ludziom w zmianie ich zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych cech w kierunku, który osoba poddająca się psychoterapii uważa za odpowiedni.”.

Definicja ta podkreśla, że psychoterapia jest spotkaniem dwóch osób, z których jedna jest profesjonalistą, a druga osobą poszukującą dobrej zmiany, polepszenia jakości swojego życia. Spotkanie tych dwóch osób zakłada dążenie do określonego celu oraz współodpowiedzialność za tą „podróż”. Wspomniana „podróż” oznacza, że psychoterapia jest procesem, a jak długi jest to proces zależy od potrzeby z jaką zgłasza się potrzebujący, może trwać kilka spotkań, kilka miesięcy.

Cele spotkania się, czyli psychoterapii, ustalane są między osobą poszukującą pomocy a psychoterapeutą, tak by mogły być osobiście ważne i możliwe do osiągnięcia, przykładowo celem psychoterapii może być poprawienie samooceny, umiejętność radzenia sobie ze stresem i napięciem, uporanie się z przykrymi i trudnymi doświadczeniami. Współodpowiedzialność za osiągnięcie wyznaczonego celu dotyczy zarówno klienta psychoterapii, jak i samego psychoterapeuty. Psychoterapeuta odpowiada za profesjonalizm swoich umiejętności i wiedzy oraz odpowiednie ich zastosowanie w procesie zmiany.

Psychoterapia jest zarówno dla osób odczuwających cierpienie wynikające z różnych zaburzeń czy trudnych doświadczeń (przykładowo: trudności osobowościowe, depresja, nerwica, trauma, strata), jak i osób odczuwających potrzebę polepszenia jakości swojego życia czy rozwoju osobistego (przykładowo: rozwijanie swojej spontaniczności, umiejętności radzenia sobie ze stresem czy kształtowanie zachowań asertywnych).

Dla pierwszej grupy osób psychoterapia często umożliwia powrót do dobrego funkcjonowania w różnych obszarach życia, takich jak życie zawodowe, społeczne czy osobiste. To, co łączy pierwszą i drugą grupę osób jest potrzeba zmiany oraz nadzieja, że zmiana jest możliwa. Rodzaj, forma psychoterapii lub pomocy psychologicznej jest dopasowana do trudności, z którą zgłasza się osoba potrzebująca zmiany. Najczęściej podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta może wskazać jaki typ terapii będzie odpowiedni, może to być terapia indywidualne, rodzinna, par i małżeństw, grupowa.

Psychoterapeuta jest specjalistą wykształconym w kierunku pomagania oraz stosującym się do zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Psychoterapeuta nabywa kwalifikacje w trakcie kilkuletniego kursu psychoterapii, szkoleniach, superwizji. Przed wyborem określonego specjalisty warto zorientować czy osoba, z którą chcę podzielić się moimi przeżyciami, trudnościami, doświadczeniami ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Psychoterapia jest spotkaniem się dwóch osób, które mają swoje określone cechy, dlatego oprócz wiedzy na temat kompetencji warto zastanowić się czy ten konkretny specjalista odpowiada mi jako osoba, której mogę zaufać.

Blog

Piszę dla Was.
MAgdalena Migda Blog o psychologii i psychoterapii

Moje doświadczenie zawodowe i życiowe sprawia, że pragnę podzielić się swoją wiedzą. Zachęcam do lektury artykułów, które przygotowałam z myślą o Was.